QUANTA-Lyser 240/160

En perfekt løsning for ELISA og IFA prossesering

A PERFECT SOLUTION FOR ELISA AND IFA PROCESSING

Fully Automated Walk-Away System 4 Probes • 6 ELISA Plates • 25 IFA Slides • LIS INTERFACE

QUANTA Lyser 240/160 er en avansert, robotisert arbeidstasjon som leverer en komplett løasning for å prosessere både ELISA og IFA.

QUANTA-Lyser er et raskt, nøyaktig og pålitelig system.

QUANTA-Lyser tilbyr glimrende kapasitet og gjennomstrømningshastighet for laboratorietesting.

The QUANTA-Lyser® 240 is an advanced state-of-the-art robotic   workstation providing a complete laboratory automation solution for   processing both ELISA and IFA technologies. QUANTA-Lyser® 240 is a   powerful, fast, accurate and reliable system featuring outstanding   innovative automation solutions, such as mini-toothed wheel pumps and a   270° rotating micro-titer plate gripper. QUANTA-Lyser® 240 offers   excellent capacity and throughput for laboratory testing.

QUANYA-Lyser gir den nøyaktige presisjonen som kreves i alle trinn av ELISA og IFA prossessering. Dette inkluderer fortynning av prøver, inkubering, vasking og avlesning av ELISA tester. Kontinuitet og sporbarhet for analytisk og klinisk testing, fra positiv prøve og reagensidentifikasjon til pålitelig datahåndtering og rapportering.

The QUANTA-Lyser® 240 provides precise automation required for all   steps of ELISA and IFA processing. This includes sample dilution and   addition, incubation, washing, and absorbance reading for ELISA assays.   Continuity and chain-of-custody are assured for analytical and clinical   testing, from positive sample and reagent identification to reliable   data reduction and reporting.

THE QUANTA-Lyser® ADVANTAGE

 

RASK. Inntil 6 ELISA plater og 25 slides kan kjøres samtidig. Dette forbedrer produktiviteten og gir en effektiv arbeidsflyt. En barkodeleser benyttes for identifikasjon av prøver, reagenser, plater og slides.

FAST. Up to 6 ELISA plates and 25 slides can be run   simultaneously improving productivity and creating an efficient   workflow. An optional barcode reader module is available to speed up   identification of samples, reagents, and plates.

FLEKSIBELT. Modulære stativer støtter varierende størrelser av prøverør, flasker og beholdere for å imøtekomme laboratoriets behov.

FLEXIBLE. Modular racks support various sizes of test tubes, vials and containers to accommodate a variety of laboratory needs.

PÅLITELIG. Fire uavhengige vaskbare prober med

RELIABLE. Four independent washable probes with   flexispan, flexible tip spacing technology, enable reliable pipetting.  Liquid and clot detection is independent for each probe.

NØYAKTIG. Grundig dekontaminering av aspiratorer forhindrer kryss-kontaminering mellom prøver og reagenser.

ACCURATE. Thorough tip decontamination prevents cross-contamination between samples and reagents.

EFFEKTIV. En uavhengig robotarm transporterer plater og slide-holdere

EFFICIENT. An independent robotic handler arm transports plates and slide holders.

GRUNDIG. Plate- og slidevask med 8 avlesningskanaler for å sikre nøyaktige og pålitelige resultater.

METICULOUS. Plate and slide washer with 8 coaxial channels to ensure accurate and reliable results.

Brukervennlig programvare

QUANTA-Lyser® User-friendly software

QUANTA-Lyser® software features intelligent assay protocol   programming options, a unique Dynamic Run Manager and an easy-to-use   Reagent Loading interface.Real-time graphical run progress report is available.Flexible qualitative and quantitative data reduction for ELISA and reporting for both ELISA and IFA methods.HL7 Manager supports bi-directional data exchange with Host LIS server.

THE QUANTA-Lyser® ADVANTAGE

FAST. Up to 6 ELISA plates and 25 slides can be run simultaneously improving productivity and creating an efficient workflow. An optional barcode reader module is available to speed up identification of samples, reagents, and plates.

FLEXIBLE. Modular racks support various sizes of test tubes, vials and containers to accommodate a variety of laboratory needs.

RELIABLE. Four independent washable probes with flexispan, flexible tip spacing technology, enable reliable pipetting. Liquid and clot detection is independent for each probe.

ACCURATE. Thorough tip decontamination prevents cross-contamination between samples and reagents.

EFFICIENT. An independent robotic handler arm transports plates and slide holders.

METICULOUS. Plate and slide washer with 8 coaxial channels to ensure accurate and reliable results.

QUANTA-Lyser® User-friendly software

  • QUANTA-Lyser® software features intelligent assay protocol programming options, a unique Dynamic Run Manager and an easy-to-use Reagent Loading interface.
  • Real-time graphical run progress report is available.
  • Flexible qualitative and quantitative data reduction for ELISA and reporting for both ELISA and IFA methods.
  • HL7 Manager supports bi-directional data exchange with Host LIS server.

QUANTA-Lyser® CONFIGURATIONS AVAILABLE FROM INOVA

 

 QUANTA-Lyser® 240QUANTA-Lyser® 160QUANTA-Lyser® 2
NUMBER OF SAMPLES 240 160 96
NUMBER OF REAGENTS 12 reagents  9 diluents or common reagents  49 calibrators or controls  4 wash buffers 20 reagents  6 diluents or common reagents  64 calibrators or controls  4 wash buffers 9 reagents  2 diluents or common reagents  35 calibrators or controls  2 wash buffers
NUMBER OF MICROPLATES up to 6 up to 6 up to 2
NUMBER OF PROBES 4 4 1
NUMBER OF SLIDES 30 with 5 slide positions in 6 slide supports 30 with 5 slide positions in 6 slide supports 20 with 5 slide positions in 4 slide supports
NUMBER OF PRE-DILUTIONS 258 162 96
WEIGHT 120 Kg / 264 lbs 120 Kg / 264 lbs 50 Kg / 110 lbs
DIMENSIONS (cm) 112 (W) x 80 (D) x 75 (H) 112 (W) x 80 (D) x 75 (H) 60 (W) x 70 (D) x 75 (H)
DIMENSIONS (in) 44.1 (W) x 31.5 (D) x 29.5 (H) 44.1 (W) x 31.5 (D) x 29.5 (H) 25.6 (W) x 27.6 (D) x 29.5 (H)
NUMBER OF TESTS /4 HOURS ELISA 540; IFA 360 ELISA 540; IFA 360 ELISA 180; IFA 240
NUMBER OF SAMPLES /4 HOURS 240 160 96