ACL TOP 700

Et helautomatisk system for koagulasjonsanalyser.


ACL TOP 700 er en brukervennlig analysator med stor kapasitet. Den er velegnet for de store prøvevolumene på rutinelaboratoriene, men har også et komplett analyseprogram for spesialkoagulasjon. Instrumentet er åpent, og det er full anledning til å tilpasse analyser etter brukernes ønske.

Instrumentet er tilgjengelig i tre konfigurasjoner:

  • med cap-piercing (CTS)
  • uten cap-piercing
  • for labautomasjon LAS (se egen beskrivelse)

ACL TOP 700 har følgende kapasitet: Uten CTS: 360 PT   Med  CTS: 270 PT

Kontinuerlig innmating av prøver: 12 prøverack à 10 prøver.

Antall reagenser på instrumentet: 60