ACL TOP 500 CTS

Et helautomatisk system for koagulasjonsanalyser.


ACL TOP 500 CTS er en brukervennlig analysator med stor kapasitet. Den er velegnet for store og medium store rutinelaboratoriene, men har også et komplett analyseprogram for spesialkoagulasjon. Instrumentet er åpent, og det er full anledning til å tilpasse analyser etter brukernes ønske.

 

ACL TOP 500 CTS har kapasitet for opptil 210 PT tester/time,

Kontinuerlig innmating av prøver: 8 prøverack à 10 prøver.

Antall reagenser på instrumentet: 40