ACL TOP 300 CTS

Et helautomatisk system for koagulasjonsanalyser.


ACL TOP 300 CTS er den minste av instrumentene i ACL TOP familien. Den er velegnet hvor krav til kapasitet er mindre, og som back-up instrument. ACL TOP 300 CTS har også et komplett analyseprogram for spesialkoagulasjon. Instrumentet er åpent, og det er full anledning til å tilpasse analyser etter brukernes ønske.

 

ACL TOP 300 CTS har kapasitet for opptil 110 PT tester/time,

Kontinuerlig innmating av prøver: 4 prøverack à 10 prøver.

Antall reagenser på instrumentet: 26